Siyaset Nazariyesi

Siyaset Nazariyesi

Allah-u Zülcelal Hazretlerinin rızası, insanların gönül derinliklerindeki  künh de mahfuzdur. Mükedder, tasalı ve yaralı yüreklere vuslat meshul, sahipleri ile konuşmak suhulet iledir. Hissetmek, zahmetli, diğergamlıksa öyle âsân değildir. Fakat bu vesile ile Rahmet-i İlahi’nin tecellisi âyân olur. Gamlı yürekleri anlamak, kifayet-i mahsusa iledir, Mevla-i Müteal Hazretleri’nin tekrim ederek, nimetlendirdiği insanın yüreğinde deruhte ettiği, şefkat vesilesi iledir. Yolu zahmet, nihayeti rahmet doludur. Fakat, Meşiyet-i İlahi;  enduh ve küdûret hissiyatı ile sessiz sayhalar nida eden İnsanların, seslerini işitmek, yaralarına derman, biçâre haletlerine bigâne kalmamaktır.

Zira, Maksud-u İlahi;

Pusula misali; doğru yolu göstermek, fatih timsali; yoldaki engelleri açmak sureti ile, Rıza-i İlahiyeyi kesbetmek, Tecelligah-ı Rahmet-i Rabbaniyeyi tesis etmektir.

İş bu kesb ve tecelli ise; Siyaset iledir, kasvetli, çileli bir mesirettir. Nihayetinde, Rabbine ahde vefasında acziyyet taşıyan insan bu, desiseler ile mefruş edilmiş, Vesile-i ihanet ziynetleri müzeyyen, Su-i tefehhüm ile bezledilmşitir. Hûlesa-i kalem; zordur, meşakkatlidir.

İlahî!

Revan olduğum Cenab-ı Siyaset Zaviyesinde;

Namütenahi niyabetin ile katından:  feraset, dirayet, istitaat, istimaket, fazilet ve nusret ile tekrim et, nakıs olan kulunu.

Hakk’ın yanında müstekir ,Batıl’a karşı Müstecir kıl kalbimi. (amin)

Leave a Comment

Your email address will not be published.