Siyaset Nazariyesi

Siyaset Nazariyesi

Allah-u Zülcelal Hazretlerinin rızası, insanların gönül derinliklerindeki  künh de mahfuzdur. Mükedder, tasalı ve yaralı yüreklere vuslat meshul, sahipleri ile konuşmak suhulet iledir. Hissetmek, zahmetli, diğergamlıksa öyle âsân değildir. Fakat bu vesile ile Rahmet-i İlahi’nin tecellisi âyân olur. Gamlı yürekleri anlamak, kifayet-i mahsusa iledir, Mevla-i Müteal Hazretleri’nin tekrim ederek, nimetlendirdiği insanın yüreğinde deruhte ettiği, şefkat vesilesi […]

Read more