“ Zulüm Kimden Gelirse Gelsin, Kime Yapılırsa Yapılsın; duygularımız,   tepkimiz hep aynı: Karşıyız, Karşısında Dim dik dururuz! “

“ Zulüm Kimden Gelirse Gelsin, Kime Yapılırsa Yapılsın; duygularımız, tepkimiz hep aynı: Karşıyız, Karşısında Dim dik dururuz! “

Kainatta, hiçbir canlıya zulmü reva görmüyoruz. Zulüm Yüce Yaratıcın Adil Hükmüne ve Tabiat Felsefesine karşı gelmek, etik ve evrensel ilkeleri yok saymaktır.

Yaşamımızda; doğru, yanlış , Hak ve Zulüm, Masum ve Mazlum kavramları, cinassız ve tefsirsiz, sarih değerlerle izah edilir. Rengi ve kapsamı, doğaldır ve değişmez, değiştirilemez.

Emperyal ve Kapitalist senaryoların sonucu olarak insanoğluna reva görülen zulmün karşısında Ademoğulları olarak yek vücud olarak kıyamda olmalı ve Kaynayan Kurba Sendromunu asla kabul etmemeliyiz.

Mezalime maruz kalan Coğrafyaların etnisitel temellerinin hiçbir karşılığı yoktur.

Filistin, DoğuTürkistan, Rohingya, Afganistan, Suriye, Irak, Mısır,Yemen, Çeçenistan’da akan kanla Washington,( Dc. )sokaklarındaki insanların kanı arasında hiçbir fark yoktur. Yaşam hakkı her beşer için muhteremdir.

Mezalimin en elim sonucu olarak Yetim ve öksüz kalan çocukların feryatları aynı frekansta ve bütün insanlığı acıya boğan boyuttadır.

Emperyal Güçlerin sathi oyunlarının sahnelendiği coğrafyaların müşterek teşhisinde, insanların masumiyet karinesi gayet alenidir. Masumların bu elim manzarayla karşılaşmasında, kaderlerindeki mekr-i ilahiye nazarı asla unutulmamalıdır.

Yüce Halîk’ın sanat-ı müstesnası’nın bir sonucu olarak, O insanların müslüman olmaları, renklerinin farklılığı bir sebep olarak ademoğlunun sine-i vicdanında makes edemez.

Mezalim altında bir umut ve çare arayan Kardeşlerimize, Cenab-ı Allah yardımını ihsan eylesin. Biz Müslümanlara dik durarak, Zulme karşı mukim ve Mücahit olabilenlerden olmayı nasip eylesin.

Barış Yavuz

(Masum Yürekli Çocuklara ithafen ….)

Leave a Comment

Your email address will not be published.