İnsan üzerine bir dem hasbihâl

İnsan üzerine bir dem hasbihâl

İnsan ve görebilmek üzerine bir dem hasbihâl Mükemmil sıfatalar ile müzeyyen, mutlak kudrete hükmeden Hâlîk-i Te’âlâ tarafından yaratılmış, onun kusursuzluğu ve yüceliğinin ihtişam-ı zilliyyetinde, acziyyetini izhar eden birer niyâzmend, hâcetmendleriz.                 Âdemi bir miras olan; Hata, eksik, noksan, sehiv, kusur, kabahat vs beşeri âmâl ile muttasıf, Ebvab-ı Tövbe kendilerine daima açık olan, ehl-i ümit erleri, […]

Read more